HOTĂRÂRE nr. 1.677 din 10 decembrie 2008
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 19 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 20, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării sau detaşării".
  2. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Cheltuielile de transport se decontează pe bază de documente justificative."
  3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) Persoana trimisă în delegare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi în care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, în cazul cazării în structurile de primire turistice, pentru o cameră cu pat individual sau, în cazul în care unitatea nu dispune de o astfel de cameră, pentru o cameră cu două paturi, a căror clasificare este de maximum 3 stele sau flori."
  4. La articolul 31, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul care asigură protecţia nemijlocită a persoanelor prevăzute la alin. (1)."
  5. La articolul 35, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) În situaţia în care organizatorul instructajelor sau al altor activităţi în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa participanţilor, aceştia nu beneficiază de indemnizaţia zilnică de delegare sau de detaşare prevăzută la art. 9."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
  Alexandru Burian
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 10 decembrie 2008.
  Nr. 1.677.
  -------