HOTĂRÂRE nr. 101 din 28 februarie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 6 martie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici şi al art. 62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 889/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 13 iulie 2005, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  Acţiunile de control financiar care sunt în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se finalizează cu aplicarea prevederilor legale în vigoare la data iniţierii lor.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 februarie 2012.
  Nr. 101.


  Anexă

  NORMA 28/02/2012