ORDIN nr. 424 din 29 martie 2013
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 1 aprilie 2013  Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 3.115 din 2013, întocmit de Direcţia asistenţă medicală şi politici publice,
  având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 4, punctul 7 va avea următorul cuprins:
  "7. Proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe trebuie să fie >/= 5%."
  2. La articolul 5, punctul 6 va avea următorul cuprins:
  "6. În cazul în care în aceeaşi localitate, pe o rază de maximum 5 km, există o altă unitate sanitară care asigură asistenţa medicală prin structură şi linie de gardă distincte în una din specialităţile enumerate la pct. 4 subpct. 4, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură şi linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 29 martie 2013.
  Nr. 424.
  --------