HOTĂRÂRE nr. 177 din 22 octombrie 1979
pentru arpobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Democratice Sudan privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Bucureşti la 8 decembrie 1978
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 27 octombrie 1979  Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Democratice Sudan privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Bucureşti la 8 decembrie 1978.
  CONSILIUL DE MINIŞTRI AL
  REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
  Primul ministru,
  ILIE VERDET

  ACORD 08/12/1978