LEGE nr. 210 din 9 noiembrie 2016
pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  (1) La intrarea în vigoare a prezentei legi se desfiinţează Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială.
  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspecţia Muncii şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială îşi vor desfăşura în continuare activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2012, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012.


  Articolul II

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 5 se abrogă.
  2. La articolul 18 alineatul (1), literele d) şi e) se abrogă.


  Articolul III

  La articolul 30 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru contravenţiile prevăzute la art. 29 lit. d)."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

  Bucureşti, 9 noiembrie 2016.
  Nr. 210.
  -------