HOTĂRÂRE nr. 479 din 18 aprilie 2003 (*republicată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 25 aprilie 2005 Notă
  *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 2.398/2004 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005.
  Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 12 mai 2003.


  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 477/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 28 iunie 1999.


  Anexa

  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999
  privind obligația agenților economici de a utiliza aparate
  de marcat electronice fiscale