ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004
pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004  Având în vedere faptul că, până la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (8) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, au fost înregistrate unele întârzieri în achiziţionarea calculatoarelor de către familiile cu elevi şi/sau studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, care au veniturile brute sub 1,5 milioane lei pe membru de familie, este necesară prelungirea acestui termen, astfel încât să fie posibilă acordarea ajutoarelor financiare către beneficiari,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (8) al articolului 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(8) Într-un termen stabilit prin hotărâre a Guvernului, de la primirea documentului prevăzut la alin. (7), beneficiarii vor face dovada achiziţionării calculatorului, în condiţiile prezentei legi, în caz contrar urmând a-şi pierde eligibilitatea pentru anul în curs."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ------------
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Ioan Cordoş
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 noiembrie 2004.
  Nr. 104.
  -----------