HOTĂRÂRE nr. 956 din 28 septembrie 2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011
  În temeiulart. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 27 din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Președintele Agenției Naționale
  Anti-Doping,
  Graziela Elena Vâjială
  Ministrul sănătății,
  Ritli Ladislau
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu

  București, 28 septembrie 2011.
  Nr. 956.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii
  și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc