ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 octombrie 2013
privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 octombrie 2013  Având în vedere:
  - necesitatea reglementării unor măsuri pentru aducerea în sfera drepturilor compensatorii a categoriei socio-profesionale a diplomaţilor pensionari, prin crearea instituţiei indemnizaţiei pentru activitatea desfăşurată în interesul României de către diplomaţi în condiţii grele, vătămătoare, de uzură fizică şi psihică;
  - că neadoptarea de urgenţă a măsurii propuse privează această categorie socio-profesională de compensarea bănească a vicisitudinilor suportate şi determină pentru o parte din cazuri ca scopul compensatoriu să nu se mai realizeze, datorită vârstei înaintate şi stării de sănătate precare;
  - necesitatea implicării diplomaţilor pensionari în organizarea Forumului Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării 2013, Bucureşti 28-29 octombrie 2013, proiectul politic european de amploare şi vizibilitate lansat de România împreună cu Austria şi care reprezintă o importantă iniţiativă a ţării noastre după aderarea la UE, fiind adoptată de Consiliul European în 24 iunie 2011, ca strategie macro-regională a Uniunii Europene;
  - necesitatea includerii fondurilor aferente în proiecţia bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014, în contextul elaborării în prezent a legii bugetului de stat pe anul următor,
  în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunându-se astfel adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cu o vechime neîntreruptă de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, care la data de 31 august 2010 erau pensionari, pot beneficia de o indemnizaţie diplomatică în cuantum lunar de maximum 3.571 lei.
  (2) Indemnizaţiile diplomatice prevăzute la alin. (1) se pot acorda pentru un număr maxim de 250 de persoane.


  Articolul 2

  (1) Condiţiile de acordare de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi cuantumul indemnizaţiei diplomatice se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
  (2) Indemnizaţia diplomatică prevăzută la art. 1 este supusă impozitului pe venit.
  (3) Obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar impozitul pe venit revine Ministerului Afacerilor Externe.


  Articolul 3

  Plata indemnizaţiei diplomatice se realizează din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 59 "Alte cheltuieli".


  Articolul 4

  Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 16 octombrie 2013.
  Nr. 96.
  -------