HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 martie 1992 privind Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 4 martie 1992 Notă
  HOTĂRÂREA nr. nr. 4 din 3 martie 1992 pentru aprobarea Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 34 din 4 martie 1992. După data publicării în Monitorul Oficial al României acest act nu a mai fost modificat, fiind modificat numai Regulamentul din 3 martie 1992.

  *) Regulamentul Parlamentului din 3 martie 1992 aprobat prin Hotărarea Parlamentului României nr. 4/1992 a fost modificat și completat de: HOTĂRÂREA nr. 13 din 29 iunie 1995; HOTĂRÂREA nr. 55 din 26 iunie 2013.

  În temeiul art. 62 alin. (1) din Constituția României,
  Parlamentul României adopta prezenta hotărîre.
  Se aprobă Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.
  Aceasta hotărîre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comuna din 3 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  OLIVIU GHERMAN

  REGULAMENT
  al activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului