ORDIN nr. 1.284 din 3 octombrie 2016
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
  directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Ghergheasa din judeţul Buzău.
  (2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectorul cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Reprezentarea grafică a sectorului cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Directorul general al Agenţiei Naţionale

  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

  Radu Codruţ Ştefănescu

  Bucureşti, 3 octombrie 2016.
  Nr. 1.284.

  Anexa 1

  LISTA
  unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale
  în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor
  ┌────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea unităţii │ │Sectoarele cadastrale în care │
  │crt.│administrativ-teritoriale│ Judeţul │ încep lucrările de înregistrare │
  │ │ │ │ sistematică a imobilelor │
  ├────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────┤
  │ 1 │Ghergheasa │Buzău │ 1 │
  └────┴─────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────┘


  Anexa 2

  ----