HOTĂRÂRE nr. 27 din 30 august 2019privind aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 30 august 2019
  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) și art. 23 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
  în temeiul art. 65 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă modelul^1) ștampilei Biroului Electoral Central care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelul^1) ștampilei biroului electoral județean care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României, prevăzut în anexa nr. 2.(3) Se aprobă modelul^1) ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prevăzut în anexa nr. 3.(4) Se aprobă modelul^1) ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României, prevăzut în anexa nr. 4.(5) Se aprobă modelul^1) ștampilei de control a biroului electoral al secției de votare pentru județe și pentru sectoarele municipiului București care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României, prevăzut în anexa nr. 5.(6) Se aprobă modelul^1) ștampilei de control pentru birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României, prevăzut în anexa nr. 6.(7) Se aprobă modelul^1) ștampilei de control a biroului electoral pentru votul prin corespondență cu sediul în România care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României, prevăzut în anexa nr. 7.(8) Se aprobă modelul^1) ștampilei de control a biroului electoral pentru votul prin corespondență cu sediul în afara țării care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României, prevăzut în anexa nr. 8.(9) Se aprobă modelul^1) ștampilei cu mențiunea „VOTAT“ care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României, prevăzut în anexa nr. 9.
  ^1) Modelele ștampilelor sunt reproduse în facsimil.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor

  București, 30 august 2019.
  Nr. 27.

  Anexa nr. 1

  MODELUL
  ștampilei Biroului Electoral Central

  NOTĂ:– Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.


  Anexa nr. 2

  MODELUL
  ștampilei biroului electoral județean

  NOTE:– Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.– Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
  *) Se înscrie denumirea județului.


  Anexa nr. 3

  MODELUL
  ștampilei Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  NOTE:– Dimensiunea ștampilei se stabilește de ministrul afacerilor externe, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.– Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.


  Anexa nr. 4

  MODELUL
  ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București

  NOTE:– Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefectul municipiului București, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.– Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
  *) Se înscrie numărul sectorului.


  Anexa nr. 5

  MODELUL
  ștampilei de control a biroului electoral al secției de votare pentru județe și pentru sectoarele municipiului București

  NOTE:– Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.– Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
  *) Se înscrie denumirea județului.
  **) Se înscrie numărul secției de votare.
  ***) Se înscrie numărul sectorului.


  Anexa nr. 6

  MODELUL
  ștampilei de control pentru birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate

  NOTE:– Dimensiunea ștampilei se stabilește de ministrul afacerilor externe, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.– Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
  *) Se înscrie numărul secției de votare, conform numerotării făcute prin hotărârea Autorității Electorale Permanente.


  Anexa nr. 7

  MODELUL
  ștampilei de control a biroului electoral pentru votul prin corespondență cu sediul în România

  NOTE:– Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.– Ștampilele se confecționează prin grija ministrului afacerilor externe, care stabilește și dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
  *) Se înscrie numărul biroului electoral pentru votul prin corespondență.
  **) Se înscrie anul alegerilor.


  Anexa nr. 8

  MODELUL
  ștampilei de control a biroului electoral pentru votul prin corespondență cu sediul în afara țării

  NOTE:– Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.– Ștampilele se confecționează prin grija ministrului afacerilor externe, care stabilește și dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
  *) Se înscrie numărul biroului electoral pentru votul prin corespondență.
  **) Se înscrie anul alegerilor.


  Anexa nr. 9

  MODELUL
  ștampilei cu mențiunea „VOTAT“

  NOTE:– Dimensiunea ștampilei este de 18 mm.– Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.

  ----