HOTĂRÂRE nr. 3 din 28 ianuarie 2013
privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 28 ianuarie 2013  În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Senatul îl validează în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pe domnul judecător Adrian Bordea, ca urmare a încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a doamnei judecător Mona-Maria Pivniceru, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017.
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 28 ianuarie 2013.
  Nr. 3.
  -----