ORDONANTA nr. 79 din 24 august 2000
privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari, denumite în continuare canale navigabile, sunt ape naţionale ale României şi se afla sub suveranitatea şi jurisdicţia exclusiva a statului român.
  (2) Navigaţia pe canalele navigabile este deschisă tuturor navelor de transport de mărfuri şi călători, indiferent de pavilionul acestora.


  Articolul 2

  (1) Canalul Dunăre-Marea Neagra are o lungime de 64,410 km şi este situat între Portul Constanta-Sud-Agigea, km 0 al canalului şi confluenta cu fluviul Dunarea, în dreptul localităţii Cernavoda, km 64+410 al canalului, respectiv km 299,300 al Dunării.
  (2) Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari are o lungime de 27,500 km şi este situat între Portul Midia, km 0 al canalului, şi confluenta cu Canalul Dunăre-Marea Neagra la km 29+41 al acestuia, în dreptul localităţii Poarta Alba, respectiv km 27+500 al Canalului Poarta Alba-Midia-Navodari.
  (3) La km 3 al Canalului Poarta Alba-Midia-Navodari se afla bifurcatia ce face legătură cu Portul Luminita printr-un canal cu o lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Alba-Midia-Navodari.


  Articolul 3

  Porturile Medgidia şi Basarabi situate pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi porturile Ovidiu şi Luminita situate pe Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari fac parte integrantă din canalele navigabile.


  Articolul 4

  (1) La trecerea prin canalele navigabile navele româneşti şi străine sunt obligate să respecte reglementările de navigaţie, sanitare vamale, de folosire a bazinelor şi instalaţiilor portuare, de prevenire şi combatere a poluarii, precum şi celelalte reguli privind exploatarea şi întreţinerea canalelor navigabile, prevăzute de legislaţia română în vigoare.
  (2) Controlul navelor se efectuează de autorităţile publice competente, potrivit legii.


  Articolul 5

  În scopul asigurării stabilitatii secţiunii transversale realizate-proiectate şi a condiţiilor normale de exploatare şi întreţinere a căilor navigabile interioare se instituie zona de siguranţă şi de protecţie a canalelor navigabile.


  Articolul 6

  (1) Zona de siguranţă a canalelor navigabile cuprinde fasia de teren de 10 m latime, situata de o parte şi de alta a amprizei canalelor, masurata de la muchia superioară a taluzului realizat în debleu (în săpătura), respectiv 1 m latime de la muchia exterioară a şanţului de desecare în zonele cu diguri.
  (2) Zonele de siguranţă constituie domeniu public al statului.


  Articolul 7

  (1) Zona de protecţie cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a amprizei canalelor, pe o latime de 100 m, indiferent de forma de proprietate a acestora.
  (2) Zona de protecţie este destinată:
  a) instalării semnelor şi semnalizatoarelor de navigaţie necesare pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie în siguranţa;
  b) accesului pentru supraveghere şi intervenţii vizând siguranţa navigaţiei şi pentru asigurarea vizibilitatii în scopul desfăşurării navigaţiei în condiţii de siguranţă;
  c) interventiilor în cazul producerii unor accidente navale sau de poluare a apei din canal;
  d) efectuării lucrărilor de reparaţii, întreţinere, consolidări şi protecţii la canalele navigabile şi la construcţiile hidrotehnice aferente.


  Articolul 8

  În zona de protecţie a canalelor navigabile se pot executa lucrări numai cu avizul Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta şi cu aprobarea Ministerului Transporturilor.


  Articolul 9

  Se interzice deţinătorilor de terenuri situate în zonele de protecţie efectuarea oricăror lucrări, amenajări, consolidări şi construcţii care, prin natura lor, ar afecta siguranţa construcţiilor şi instalaţiilor aferente canalelor navigabile, calitatea apei din aceste canale sau ar putea împiedica vizibilitatea şi deteriora semnalele de navigaţie.


  Articolul 10

  Prevederile art. 8 şi 9 se aplică şi în cazul în care zona de protecţie a canalelor navigabile se interfereaza cu alte zone de protecţie instituite conform reglementărilor în vigoare.


  Articolul 11

  Pentru trecerea navelor prin canalele navigabile, pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii şi pentru asigurarea facilităţilor portuare administratorul prevăzut la art. 13 percepe tarife stabilite în conformitate cu reglementările legale în vigoare.


  Articolul 12

  Utilizarea apei tranzitate pentru navigaţia prin canale navigabile, inclusiv pentru ecluzari, este scutită de plată oricăror tarife, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 13

  Canalele navigabile se atribuie direct, prin contract de concesiune, Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, în vederea administrării şi exploatării, în condiţiile legii.


  Articolul 14

  (1) Regulile de navigaţie pe canalele navigabile se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu reglementările interne şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.
  (2) Ministerul Transporturilor va emite regulile de navigaţie prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 15

  (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Legea nr. 1/1984 cu privire la regimul de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagra, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1984, Decretul nr. 384/1984 privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagra, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 29 octombrie 1984, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu
  -------------