HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul informațiilor publice,
  Vasile Dincu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul comunicațiilor și
  tehnologiei informației,
  Ion Smeeianu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu


  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public