ORDIN nr. 5.308 din 24 noiembrie 2023pentru abrogarea nr. crt. 120 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023
  Având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  În anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 4 iulie 2017, numărul curent 120 se abrogă.


  Articolul II

  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu veniturile aferente anului 2024.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat

  București, 24 noiembrie 2023.
  Nr. 5.308.
  -----