LEGE nr. 371 din 20 decembrie 2022pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1232 din 21 decembrie 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  După articolul 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 32^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 32^1

  Pentru unitățile de învățământ cu personalitate juridică care au luat ființă în urma fuziunii, drepturile și obligațiile, inclusiv cele referitoare la autorizațiile de funcționare provizorie/acreditare, se transferă către unitățile/unitatea cu personalitate juridică rezultată.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 20 decembrie 2022.
  Nr. 371.
  ----