ORDIN nr. 95 din 25 iunie 2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 30 iunie 2014  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:
  "5. «Lascăr Catargiu» pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov;
  6. «Petru Rareş» pentru Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni."
  2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 13 se introduc patru noi puncte, punctele 14-17, cu următorul cuprins:
  "14. Ziua Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane în data de 12 mai
  15. Ziua Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti în data de 14 mai
  16. Ziua Unităţii Speciale 30 Jandarmi Protecţie Instituţională «Obiective Diplomatice» Bucureşti în data de 1 iunie
  17. Ziua Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni în data de 1 noiembrie."
  3. La articolul 2 alineatul (2), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2. Ziua Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne în data de 20 iulie"


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial la României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 25 iunie 2014.
  Nr. 95.
  -------