HOTĂRÂRE nr. 343 din 30 martie 2011privind aprobarea Statutului antrenorului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 2 mai 2011
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 60 și 61 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul antrenorului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 255/2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 26 martie 2003.


  Articolul 3
  (1) Recunoașterea și echivalarea categoriilor de antrenor, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 255/2003, cu nivelurile de antrenor se fac astfel:
  a) categoria a V-a se echivalează cu nivelul de antrenor asistent;
  b) categoria a IV-a și categoria a III-a se echivalează cu nivelul de antrenor;
  c) categoria a II-a se echivalează cu nivelul de antrenor senior;
  d) categoria I se echivalează cu nivelul de antrenor maestru.
  (2) Ocupația de antrenor se clasifică în următoarele niveluri:
  a) antrenor asistent;
  b) antrenor;
  c) antrenor senior;
  d) antrenor maestru.


  Articolul 4

  Orice referire la noțiunea de categorie de antrenor, care este cuprinsă în actele normative în vigoare, se consideră a fi făcută la noțiunea de nivel de antrenor astfel: nivelul de antrenor asistent pentru categoria a V-a, nivelul de antrenor pentru categoriile a IV-a și a III-a, nivelul de antrenor senior pentru categoria a II-a, nivelul de antrenor maestru pentru categoria I.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș

  București, 30 martie 2011.
  Nr. 343.

  ANEXĂ

  STATUTUL
  antrenorului