LEGE nr. 44 din 20 februarie 1998
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 25 februarie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88 din 23 decembrie 1997*) privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997.
  Această lege a fost adoptată în condiţiile art. 113 din Constituţia României, în urma angajării, în şedinţa comuna din 21 ianuarie 1998, a răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului.
  -------------- Notă *) În legătură cu înţelesul constituţional al art. 35 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, a se vedea pct. 2 din dispozitivul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată la pag. 3.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION DIACONESCU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  -----------------