LEGE nr. 382 din 30 septembrie 2003
pentru declararea ca oraş a comunei Sarmasu, judeţul Mures
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Comuna Sarmasu, judeţul Mures, se declara oraş.
  (2) Satele Balda, Larga, Morut, Sarmasel, Sarmasel-Gara, Titiana şi Visinelu aparţin oraşului Sarmasu.


  Articolul 2

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 30 septembrie 2003.
  Nr. 382.
  ---------