ORDIN nr. 232 din 31 iulie 2003
pentru aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecventa
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 9 septembrie 2003  În temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 591/2002,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei,
  ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecventa, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice se realizează în conformitate cu prevederile Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecventa, cu reglementările în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice şi cu acordurile internaţionale la care România este parte.
  (2) Nerespectarea destinaţiei şi a condiţiilor de utilizare a frecventelor radioelectrice conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica nr. 104/1999 privind aprobarea Tabelului naţional al atribuirii benzilor de frecventa pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 105 GHz, completat şi modificat pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 30 GHz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 10 mai 1999.
  -------------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 bis în afară abonamentului şi se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.
  Ministrul comunicaţiilor şi
  tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Bucureşti, 31 iulie 2003.
  Nr. 232.
  ------------