ORDIN nr. 49 din 14 ianuarie 2004
pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2004  În temeiul prevederilor art. 54 pct. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,
  În baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările ulterioare,
  ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Nerespectarea normelor tehnice prevăzute la art. 1 atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.


  Articolul 3

  Direcţia gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 ianuarie 2004.
  Nr. 49.


  Anexă

  NORMA 14/01/2004