DECIZIE nr. 4 din 10 martie 2023privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023
  În temeiul art. 34 și 35 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Camerei Deputaților emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  În perioada 13-14 martie 2023, atribuțiile președintelui Camerei Deputaților vor fi exercitate de domnul deputat Ciprian-Constantin Șerban, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU


  București, 10 martie 2023.
  Nr. 4.
  -----