ORDIN nr. 3.554 din 29 martie 2017privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 5 aprilie 2017
  În temeiul prevederilor art. 25 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Pavel Năstase

  Bucureşti, 29 martie 2017.
  Nr. 3.554.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE din 29 martie 2017