LEGE nr. 2.142 din 11 iunie 1930
pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 12 iunie 1930  CAROL II,
  Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala, Rege al României,
  La toţi de faţa şi viitori, sănătate:
  Adunările legiuitoare au votat şi adoptat, iar Noi sanctionam ce urmează:

  Articolul 1

  Biroul cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, reglementat în legile I din anul 1868 şi LXI din anul 1881 şi regulamentul din 8 Aprilie 1869, va funcţiona pe lîngă judecătoria urbana Cluj, ca secţie specială, sub conducerea unui judecător ca şef, ajutat de un alt judecător, de 2 directori şi un ajutor director de carte funduara şi de 3 impiegati.
  Încheierile şi jurnalele date conform citatelor legi şi conform legii XXIX din 1887, sînt supuse căilor de atac prevăzute la art. II, alin. 2 din legea LIV 1912, urmând a se judeca apelurile de către tribunalul Cluj, iar recursurile în casare de către Înaltă Curte de casaţie şi justiţie.


  Articolul 2

  Această lege se pune în aplicare pe data de 15 Iunie 1930.
  Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa dela 27 Mai anul 1930 şi s-a adoptat cu majoritate de una suta patrusprezece voturi contra trei.
  Vice-preşedinte,
  Pompiliu Ioanitescu,
  (L. S. A. D.)
  Secretar,
  N. S. Rusanescu.
  Această lege s-a votat de Senat în şedinţa dela 4 Iunie anul 1930 şi s-a adoptat cu unanimitate de optzeci şi şase voturi.
  Vice-preşedinte,
  I. Blaga
  (L. S. S.)
  Secretar,
  N. N. Botez
  Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
  CAROL
  (L. S.St.)
  Preşedintele Consiliului de Miniştri şi
  ministrul justiţiei ad-interim,
  G. G. Mironescu
  ──────────────