HOTĂRÂRE nr. 685 din 23 august 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 30 august 1999  În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Începând cu data de 1 octombrie 1999 se interzice utilizarea altor documente de compensare în afară celor prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 5

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 135/1998 privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 23 aprilie 1998, şi Hotărârea Guvernului nr. 912/1998 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici la care statul este acţionar majoritar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 22 decembrie 1998.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Nicolae Staiculescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexa 1

  NORMA 23/08/1999


  Anexa 2

  REGULAMENT 23/08/1999