ORDIN nr. 166 din 9 octombrie 2023pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției medicale
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 27 octombrie 2023
  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției medicale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 203/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1062 din 29 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat

  București, 9 octombrie 2023.
  Nr. 166.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Direcției medicale