HOTĂRÂRE nr. 602 din 20 iulie 2023pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 21 iulie 2023
  Având în vedere prevederile art. 114 alin. (2) și art. 194 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 186/2023 privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Numărul curent 1 va avea următorul cuprins:
  „1.Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica BucureștiVenituri proprii“
  2. Numărul curent 35 se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca

  București, 20 iulie 2023.
  Nr. 602.
  ------