HOTĂRÂRE nr. 12 din 8 martie 2021pentru modificarea Regulamentului Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 9 martie 2021
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 68 alineatul (2), punctul XIII se modifică și va avea următorul cuprins:XIII. Comisia pentru sănătate;2. La articolul 174, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Întrebările trebuie să aibă un singur autor.


  Articolul II

  Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 8 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 8 martie 2021.
  Nr. 12.
  ----