DECIZIE nr. 390 din 28 iunie 2022privind acordarea autorizării societăților NEC Corporation, NEC Eastern Europe Kft Budapesta, Sucursala București, NEC Europe LTD și NEC Eastern Europe Kft în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 28 iunie 2022
  Având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 75 din 29 aprilie 2022 privind avizarea solicitării pentru obținerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5G, depusă de NEC Corporation, NEC Eastern Europe Kft Budapesta, Sucursala București, NEC Europe LTD și NEC Eastern Europe Kft, și adresa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/15.331/MN din 23 mai 2022,
  în temeiul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Se acordă societăților NEC Corporation, NEC Eastern Europe Kft Budapesta, Sucursala București, NEC Europe LTD și NEC Eastern Europe Kft autorizarea în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu

  București, 28 iunie 2022.
  Nr. 390.
  ----