ORDIN nr. 1.718 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializa publice și private
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005
  În baza prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  văzând Referatul Direcției generale asistența medicală nr. O.B. 15.002 din 23 decembrie 2004,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de dializa publice și private, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Ovidiu Brinzan

  București, 23 decembrie 2004.
  Nr. 1.718.

  Anexă

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a unităților de dializa publice și private