ORDONANTA Nr. 3 din 14 ianuarie 1994
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 24 ianuarie 1994  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. l) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, se modifica după cum urmează:
  - Alineatul 1 al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "Din veniturile realizate, regia autonomă îşi acoperă toate cheltuielile evidentiate în costuri, precum şi cheltuielile şi plăţile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii, inclusiv pentru constituirea fondului de rezerva, a fondului de dezvoltare şi a celorlalte cheltuieli prevăzute de lege. Sumele din venituri, care se vor aloca fondului de dezvoltare, se aproba de către Guvern la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Finanţelor, o dată cu bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei."
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ------------------
  p. Ministru de stat, preşedintele Consiliului pentru
  Coordonare, Strategie şi Reforma Economică,
  Hildegard Puwac,
  şeful Departamentului pentru Reforma Economică
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  ----------