ORDIN nr. 776 din 24 aprilie 2019pentru prelungirea valabilității Programului de transport interjudețean și a licențelor de traseu
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2019
  Având în vedere soluțiile pronunțate de instanțele de judecată, respectiv Curtea de Apel Suceava prin Sentința civilă nr. 15/CA/2019, Curtea de Apel Craiova prin Sentința civilă nr. 118/CA/2019, Curtea de Apel Oradea prin Sentința civilă nr. 49/CA/2019, prin care a fost suspendat Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.824/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, precum și faptul că dispozițiile sentințelor sunt executorii de drept și întrerup temporar efectele juridice produse de respectivul act normativ,
  luând în considerare faptul că la data de 30 iunie 2019 expiră perioada de valabilitate a actualului program de transport interjudețean și, implicit, valabilitatea licențelor de traseu aferente, iar demararea unei noi proceduri de atribuire a traseelor/curselor nu mai este posibilă datorită suspendării de către instanțele de judecată a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.824/2018,
  în temeiul art. 42 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Prin derogare de la prevederile art. 55 alin. (1^1) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, valabilitatea actualului Program de transport interjudețean 2013-2019 se prelungește pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 30 iunie 2023.


  Articolul 2

  La solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin pe traseele cuprinse în Programul de transport interjudețean, prevăzut la art. I, în baza căruia se efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelungește valabilitatea acestora, cu plata tarifului aferent, până la data prevăzută la art. 1.


  Articolul 3

  Procedura de prelungire a valabilității licențelor de traseu prevăzute la art. 2 se stabilește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.


  Articolul 4

  Autoritatea Rutieră Română - A.R.R duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc

  București, 24 aprilie 2019.
  Nr. 776.
  -----