HOTĂRÂRE nr. 313 din 8 martie 2001
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, după litera k) se introduce litera l) cu următorul cuprins:
  "l) crearea şi consolidarea democraţiei, a prosperitatii, cooperării şi stabilitatii în Europa de Sud-Est, ca etapa preliminară a integrării statelor regiunii în structurile euroatlantice."
  2. La litera B din anexa, punctul I alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "I. Categorii de diurna
  În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, precum şi prefectii, subprefectii, primarul general şi viceprimarul Capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenti ai Academiei Române, şeful Statului Major General, prim-locţiitorul şi loctiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apărării Naţionale, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi loctiitorii acestora, şeful Statului Major al Trupelor de Uscat, şeful Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, şeful Statului Major al Marinei Militare, loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii, emisarul special pe lângă coordonatorul special al Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est."


  Articolul 2

  Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Oana,
  secretar de stat
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  ──────────────