ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 186 din 12 decembrie 2002
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 19 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) În anul 2003 indemnizaţiile lunare ale controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, stabilite potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările ulterioare, se majorează în doua etape, astfel:
  a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003;
  b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 faţă de nivelul din luna septembrie.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al indemnizaţiei lunare.


  Articolul 2

  (1) Indemnizaţiile lunare majorate potrivit art. 1, aplicabile pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2003, sunt prevăzute în anexele nr. I a) şi II a), iar cele aplicabile pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2003, în anexele nr. I b) şi II b).
  (2) În nivelul indemnizaţiilor lunare calculate corespunzător coeficienţilor de multiplicare, precum şi al celor corespunzătoare unui singur nivel, prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, este inclusă şi majorarea de până la 8,29%, acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.


  Articolul 3

  (1) Promovarea controlorilor financiari în anul 2003, în condiţiile legii, se poate face în limita numărului de posturi aprobate prin statul de funcţii şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
  (2) Promovarea în condiţiile legii a controlorilor financiari încadraţi pe funcţia de asistent se face prin transformarea posturilor pe care aceştia sunt încadraţi în posturi de nivel superior, similar promovării debutantilor.


  Articolul 4

  (1) În vederea stabilirii indemnizaţiei lunare, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, controlorii financiari din cadrul Curţii de Conturi aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, controlorii financiari care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi controlorii financiari ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluaţi prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de către angajator.
  (2) Controlorilor financiari care nu promovează acest examen de testare li se atribuie indemnizaţia lunară avută anterior sau, după caz, indemnizaţia lunară minima a clasei avute anterior.


  Articolul 5

  Anexele nr. I a), II a), I b) şi II b)*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi înlocuiesc prevederile anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările ulterioare, care se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Curţii de Conturi,
  Dan Drosu Saguna
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 12 decembrie 2002.
  Nr. 186.


  Anexa I a)


                         INDEMNIZAŢIILE
           controlorilor financiari din cadrul aparatului central
              şi al Camerei de Conturi a Municipiului Bucureşti

                             Valoarea de referinţa sectoriala = 1.379.911*)
                 
    Valoarea de referinţă sectorială = 1379911*)
      Coeficientul de multiplicareIndemnizaţia lunară lei valabilă în per. 1 ian.- 30 sept. 2003
    Denumirea funcţieiNivelul studiilorClasaGradulAparatul central şi municipiul Bucureştimajorare cu 6%
    Controlor financiarSI113,75021108000
    -cu vechime minimă în specialitate de 12 - 14 ani     2 313,500 13,00020724000 20014000
    Controlor financiarSII112,50019244000
    -cu vechime minimă în specialitate de 9 - 11 ani     2 312,000 11,75018615000 18387000
    Controlor financiarSIII111,50017996000
    -cu vechime minimă în specialitate de 7 - 8 ani     2 311,000 10,75017265000 16975000
    Controlor financiar asistentS        
    -cu vechime minimă în specialitate de 5 - 6 ani     18,00012672000
    -cu vechime minimă în specialitate de 3 - 4 ani     27,50011880000
    -cu vechime minimă în specialitate de 1 - 2 ani     35,5008712000
    DirectorS   115,75023960000
    -cu vechime minimă în specialitate de 10 ani     2 315,500 15,00023579000 22819000
    Director adjunctS   114,75022438000
    -cu vechime minimă în specialitate de 8 ani          
    Şef serviciuS   114,50022058000
    -cu vechime minimă în specialitate de 7 ani          
    Şef birouS   114,00021492000
    -cu vechime minimă în specialitate de 6 ani        

  --------- Notă *) Valoarea de referinţa sectoriala include majorarea efectuată ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002.
  1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice, din care pentru funcţiile de conducere este necesară o vechime minima de 5 ani în funcţii de control financiar.
  2. Procedura de avansare în grade şi clase se stabileşte prin norme metodologice aprobate de Plenul Curţii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
  3. Pentru specialiştii de o valoare excepţionala Plenul Curţii de Conturi poate reduce vechimea prevăzută în prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
  4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judeţe şi aparatul central pentru directori, directori adjuncţi, şefi serviciu şi şefi birou se stabileşte anual, în raport cu evaluarea activităţii profesionale, de conducerea Curţii de Conturi.
  5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de execuţie cu clasele şi, respectiv, gradele prevăzute în prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curţii de Conturi şi se analizează anual în raport cu rezultatele profesionale ale fiecărui salariat.


  Anexa II a)                         INDEMNIZAŢIILE
         controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi - judeţe
                 
    Valoarea de referinţă sectorială = 1379911*)
      Coeficientul de multiplicareIndemnizaţia lunară lei valabilă în per. 1 ian.- 30 sept. 2003
    Denumirea funcţieiNivelul studiilorClasaGradulJudeţemajorare cu 6%
    Controlor financiarSI113,00020014000
    -cu vechime minimă în specialitate de 12 - 14 ani     2 312,750 12,50019629000 19244000
    Controlor financiarSII112,00018615000
    -cu vechime minimă în specialitate de 9 - 11 ani     2 311,500 11,25017996000 17605000
    Controlor financiarSIII111,00017265000
    -cu vechime minimă în specialitate de 7 - 8 ani     2 310,750 10,50016975000 16580000
    Controlor financiar asistentS        
    -cu vechime minimă în specialitate de 5 - 6 ani     17,50011880000
    -cu vechime minimă în specialitate de 3 - 4 ani     26,0009504000
    -cu vechime minimă în specialitate de 1 - 2 ani     34,5007128000
    DirectorS   114,00021492000
    -cu vechime minimă în specialitate de 10 ani     2 313,000 12,50020014000 19244000
    Director adjunctS   113,75021108000
    -cu vechime minimă în specialitate de 8 ani          
    Şef serviciuS   113,50020724000
    -cu vechime minimă în specialitate de 7 ani          
    Şef birouS   113,25020399000
    -cu vechime minimă în specialitate de 6 ani        

  1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice, din care pentru funcţiile de conducere este necesară o vechime minima de 5 ani în funcţii de control financiar.
  2. Procedura de avansare în grade şi clase se stabileşte prin norme metodologice aprobate de Plenul Curţii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
  3. Pentru specialiştii de o valoare excepţionala Plenul Curţii de Conturi poate reduce vechimea prevăzută în prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
  4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judeţe şi aparatul central pentru directori, directori adjuncţi, şefi serviciu şi şefi birou se stabileşte anual, în raport cu evaluarea activităţii profesionale, de conducerea Curţii de Conturi.
  5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de execuţie cu clasele şi, respectiv, gradele prevăzute în prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curţii de Conturi şi se analizează anual în raport cu rezultatele profesionale ale fiecărui salariat.


  Anexa I b)                               INDEMNIZAŢIILE
            controlorilor financiari din cadrul aparatului central şi
                   al Camerei de Conturi a Municipiului Bucureşti
                 
    Valoarea de referinţă sectorială = 1379911*)
      Coeficientul de multiplicareIndemnizaţia lunară lei, valabilă în per. 1 oct. - 31 dec. 2003
    Denumirea funcţieiNivelul studiilorClasaGradulAparatul central şi municipiul Bucureştimajorare cu 9%
    Controlor financiarSI113,75023008000
    -cu vechime minimă în specialitate de 12 - 14 ani     2 313,500 13,00022590000 21816000
    Controlor financiarSII112,50020976000
    -cu vechime minimă în specialitate de 9 - 11 ani     2 312,000 11,75020291000 20042000
    Controlor financiarSIII111,50019616000
    -cu vechime minimă în specialitate de 7 - 8 ani     2 311,000 10,75018819000 18503000
    Controlor financiar asistentS        
    -cu vechime minimă în specialitate de 5 - 6 ani     18,00013813000
    -cu vechime minimă în specialitate de 3 - 4 ani     27,50012950000
    -cu vechime minimă în specialitate de 1 - 2 ani     35,5009497000
    DirectorS   115,75026117000
    -cu vechime minimă în specialitate de 10 ani     2 315,500 15,00025702000 24873000
    Director adjunctS   114,75024458000
    -cu vechime minimă în specialitate de 8 ani          
    Şef serviciuS   114,50024044000
    -cu vechime minimă în specialitate de 7 ani          
    Şef birouS   114,00023427000
    -cu vechime minimă în specialitate de 6 ani        

  --------- Notă *) Valoarea de referinţa sectoriala include majorarea efectuată ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002.
  1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice, din care pentru funcţiile de conducere este necesară o vechime minima de 5 ani în funcţii de control financiar.
  2. Procedura de avansare în grade şi clase se stabileşte prin norme metodologice aprobate de Plenul Curţii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
  3. Pentru specialiştii de o valoare excepţionala Plenul Curţii de Conturi poate reduce vechimea prevăzută în prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
  4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judeţe şi aparatul central pentru directori, directori adjuncţi, şefi serviciu şi şefi birou se stabileşte anual, în raport cu evaluarea activităţii profesionale, de conducerea Curţii de Conturi.
  5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de execuţie cu clasele şi, respectiv, gradele prevăzute în prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curţii de Conturi şi se analizează anual în raport cu rezultatele profesionale ale fiecărui salariat.


  Anexa II b)


                              INDEMNIZAŢIILE
       controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi - judeţe
                 
    Valoarea de referinţă sectorială = 1379911*)
    Denumirea funcţieiNivelul studiilorClasaGradulCoeficient multiplicareIndemnizaţia lunară lei valabilă în per. 1 oct. - 31 dec. 2003
    Judeţemajorare cu 9%
    Controlor financiarSI113,00021816000
    -cu vechime minimă în specialitate de 12 - 14 ani     2 312,750 12,50021396000 20976000
    Controlor financiarSII112,00020291000
    -cu vechime minimă în specialitate de 9 - 11 ani     2 311,500 11,25019616000 19190000
    Controlor financiarSIII111,00018819000
    -cu vechime minimă în specialitate de 7 - 8 ani     2 310,750 10,50018503000 18073000
    Controlor financiar asistentS        
    -cu vechime minimă în specialitate de 5 - 6 ani     17,50012950000
    -cu vechime minimă în specialitate de 3 - 4 ani     26,00010360000
    -cu vechime minimă în specialitate de 1 - 2 ani     34,5007770000
    DirectorS   114,00023427000
    -cu vechime minimă în specialitate de 10 ani     2 313,000 12,50021816000 20976000
    Director adjunctS   113,75023008000
    -cu vechime minimă în specialitate de 8 ani          
    Şef serviciuS   113,50022590000
    -cu vechime minimă în specialitate de 7 ani          
    Şef birouS   113,25022235000
    -cu vechime minimă în specialitate de 6 ani        

  --------- Notă *) Valoarea de referinţa sectoriala include majorarea efectuată ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002.
  1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice, din care pentru funcţiile de conducere este necesară o vechime minima de 5 ani în funcţii de control financiar.
  2. Procedura de avansare în grade şi clase se stabileşte prin norme metodologice aprobate de Plenul Curţii de Conturi cu respectarea prevederilor legale.
  3. Pentru specialiştii de o valoare excepţionala Plenul Curţii de Conturi poate reduce vechimea prevăzută în prezenta anexa cu 2 - 4 ani.
  4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judeţe şi aparatul central pentru directori, directori adjuncţi, şefi serviciu şi şefi birou se stabileşte anual, în raport cu evaluarea activităţii profesionale, de conducerea Curţii de Conturi.
  5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de execuţie cu clasele şi, respectiv, gradele prevăzute în prezenta anexa se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curţii de Conturi şi se analizează anual în raport cu rezultatele profesionale ale fiecărui salariat.
  -------