HOTĂRÂRE nr. 969 din 12 octombrie 2023privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului "Copii protejați, România sigură" 2023-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 18 octombrie 2023
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului „Copii protejați, România sigură“ 2023-2027, denumită în continuare Strategia, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul 2
  (1) Se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție ca instituție responsabilă cu coordonarea implementării Strategiei.(2) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în anexă.


  Articolul 3

  Finanțarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în anexă se realizează în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Natalia-Elena Intotero
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat

  București, 12 octombrie 2023.
  Nr. 969.

  ANEXĂ

  STRATEGIA NAȚIONALĂ
  pentru protecția și promovarea drepturilor copilului
  "Copii protejați, România sigură" 2023 - 2027