ORDIN nr. 36 din 23 martie 2022pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 28 martie 2022
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1173 din 10 decembrie 2021, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Pentru asigurarea noilor articole de echipament prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna iulie 2022 până la data de 31 decembrie 2024, respectiv până la dotarea integrală cu articolele de echipament prevăzute în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, polițiștii vor primi numai echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.
  2. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la alin. (1), în anul 2022, polițiștii se alocă la drepturi de echipament la categoria «echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani», urmând ca diferența în bani să fie acordată până la termenul și în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1).3. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Până la data de 30 iunie 2022 și după data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, drepturile de echipament în bani se acordă lunar în cuantum de 1/12 din valoarea acestora.
  4. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Până la data de 30 iunie 2022 și după data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în normele nr. 1 și 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, polițistului mutat în cursul anului dintr-o unitate în alta i se asigură drepturile de echipament în bani, aferente lunilor efectiv lucrate, de către unitatea din care a fost mutat. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unitatea în care a fost mutat polițistul.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode

  București, 23 martie 2022.
  Nr. 36.
  -----