ORDIN nr. 52 din 2 februarie 2004
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2004
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 10 februarie 2004  În temeiul art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, şi al art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru semestrul I 2004, începând cu luna martie valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art.31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) şi (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, este de 61.000 lei.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Bucureşti, 2 februarie 2004.
  Nr. 52.
  ------------------