LEGE nr. 2 din 3 ianuarie 2023pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 29, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizație lunară egală cu 20% din indemnizația lunară a președintelui Agenției, iar președintele Consiliului va avea o indemnizație lunară mai mare cu 10% decât indemnizația ce se acordă membrilor Consiliului.2. La articolul 40, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Secretariatul Consiliului este asigurat de personalul desemnat din cadrul Agenției și, pentru această activitate, membrii secretariatului au dreptul la o indemnizație lunară egală cu 5% din indemnizația lunară a președintelui Agenției.


  Articolul II

  Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 3 ianuarie 2023.
  Nr. 2.