ORDIN nr. 126 din 17 iunie 2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 7 iulie 2011  În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, punctele 31, 33 şi 58 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "31. Şcoala militară de subofiţeri de jandarmi «Grigore Alexandru Ghica» Drăgăşani
  .................................................................
  33. Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor
  ................................................................
  58. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor «Nicolae Golescu» Slatina."
  2. La articolul 1, după punctul 71 se introduc patruzeci şi trei de noi puncte, punctele 72-114, cu următorul cuprins:
  "72. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane
  73. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
  74. Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  75. Direcţia de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  76. Direcţia arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  77. Direcţia de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  78. Direcţia operaţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  79. Direcţia de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  80. Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  81. Serviciul pentru intervenţii şi acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  82. Unitatea centrală de analiza informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  83. Serviciul special de intervenţie rapidă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti
  84. Serviciul omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti
  85. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Personalului Giurgiu
  86. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor Timişoara
  87. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba
  88. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad
  89. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov
  90. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
  91. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău
  92. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin
  93. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna
  94. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare
  95. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş
  96. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea
  97. Baza de administrare şi deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române
  98. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş
  99. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani
  100. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
  101. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa
  102. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi
  103. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara
  104. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş
  105. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi
  106. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova
  107. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare
  108. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea
  109. Unitatea Specială 76 Jandarmi Pază şi Protecţie Instituţii Financiar Bancare
  110. Gruparea de Jandarmi Mobilă "Matei Basarab" Ploieşti
  111. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni
  112. Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni
  113. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Semenic" al Judeţului Caraş-Severin
  114. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al Judeţului Prahova".
  3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-114."
  4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Anexele 1-114 fac parte integrantă din prezentul ordin."
  5. Anexele nr. 31, 33 şi 58 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.
  6. După anexa nr. 71 se introduc patruzeci şi trei de noi anexe, anexele nr. 72-114, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-46, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Bucureşti, 17 iunie 2011.
  Nr. 126.


  Anexa 1

  (Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 490/2008)
  ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI
  "GRIGORE ALEXANDRU GHICA" DRĂGĂŞANI
  Însemnul heraldic al Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu un chevron roşu, cu filiere de argint, încărcat, în partea de sus, cu o stea, de asemenea, de argint, având în vârf o grenadă aprinsă, de acelaşi metal, iar în şef o coroană voievodală, deschisă, cu cinci fleuroane, de aur, împodobită cu perle şi pietre preţioase.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI * "GRIGORE ALEXANDRU GHICA" DRĂGĂŞANI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) chevron - pază, protecţie;
  b) stea de argint - unitate de învăţământ;
  c) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară; unitate de elită;
  d) coroana - perfecţiune; demnitate, putere; face trimitere la denumirea onorifică a unităţii.


  Anexa 2

  (Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 490/2008)
  CENTRUL CULTURAL AL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  Emblema Centrului Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, între două ramuri de laur verzi, dispuse circular, o liră portocalie peste care broşează o carte deschisă, de argint. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere majuscule de aceeaşi culoare: * MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR * CENTRUL CULTURAL.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) cartea de argint - învăţământ, cultură, ştiinţă;
  b) lira - inspiraţia poetică şi muzicală;
  c) ramurile de lauri - simbol al gloriei şi al minţii.


  Anexa 3

  (Anexa nr. 58 la Ordinul nr. 490/2008)
  CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR
  "NICOLAE GOLESCU" SLATINA
  Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu" Slatina din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu un leu rampant, cu coada ridicată, limbat, aprins şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă anterioară un pumnal poziţionat în pal şi cu vârful în sus, iar în cea stângă o carte deschisă, totul de aur.
  Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eşarfă albă: SEMPER DISCAMUS (SĂ ÎNVĂŢĂM MEREU).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond albastru: * CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR * "NICOLAE GOLESCU" SLATINA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) leul de aur - putere, autoritate, forţă, curaj, inteligenţă, energie în serviciul binelui;
  b) limba, ochii şi ghearele roşii - forţa Centrului;
  c) pumnalul - justiţie şi onoare;
  d) cartea deschisă - învăţământ, cultură, individualizând menirea unităţii.


  Anexa 4

  (Anexa nr. 72 la Ordinul nr. 490/2008)
  AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE
  Însemnul heraldic al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă de argint, încărcată cu trei stele roşii, având în cartierul superior din stânga o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul inferior din dreapta un copac de argint, smuls.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE * M. A. I.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) banda - apărare, protecţie, ordine;
  b) stelele roşii - oamenii;
  c) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii de a-şi desfăşura activitatea în limitele legii;
  d) copacul smuls: rădăcinile - cooperarea cu agenţiile neguvernamentale române şi străine, precum şi cu organizaţiile interguvernamentale; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune în vederea conştientizării opiniei publice asupra fenomenului traficului de persoane; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;
  e) literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.


  Anexa 5

  (Anexa nr. 73 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA
  BAZELOR DE DATE
  Însemnul heraldic al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut, de dimensiuni mai mici, albastru, având în centru un bezant de aur, încărcat cu literele evp albastre şi înconjurat de un cerc şnurat, de argint, de la care pornesc spre exterior opt săgeţi, de acelaşi metal, cu câte două creneluri, aşezate gironat şi alezate.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: IDENTITATE PENTRU TOŢI.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE * M.A.I.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) bezantul cu cercul şnurat - unitate, perfecţiune, iar prin extensie induc ideea centralizării datelor pe care unitatea le gestionează;
  b) creneluri - ziduri, protecţie;
  c) săgeţile crenelate - pătrundere, deschidere, unificare, decizie, sinteză, învăţare rapidă, iar prin extensie sugerează schimburile informatice în cadrul bazelor de date;
  d) literele evp - ev reprezintă prescurtarea prin trunchiere a cuvântului evidenţa, iar p sigla cuvântului persoanelor, ambele fiind integrate în denumirea unităţii;
  e) deviza IDENTITATE PENTRU TOŢI îmbogăţeşte compoziţia heraldică şi scoate în evidenţă scopul unităţii;
  f) literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.


  Anexa 6

  (Anexa nr. 74 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECŢIA RUTIERĂ
  Însemnul heraldic al Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă roşie, cu filiere de argint, încărcată cu credinţa de acelaşi metal, având în cartierul din stânga sus un leu rampant, de aur, cu coada ridicată şi vârful acesteia curbat puţin spre spate, iar în cartierul din dreapta jos o roată de maşină cu pneul negru, janta de argint, cu spiţele în stea, pe mijlocul căreia se află o turtă cu câmpul în tablă de şah, cu carouri alternând roşu-negru, pe patru coloane şi pe tot atâtea rânduri.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA RUTIERĂ * I.G.P.R.
  Drapelul distinctiv al Direcţiei Rutiere va avea culoare albă, cu lungimea flamurei egală cu 1,5 din lăţime. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) banda - apărare, protecţie, ordine;
  b) credinţa (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare;
  c) leul de aur - putere, autoritate, forţă, curaj, inteligenţă, energie în serviciul binelui;
  d) limba, ochii şi ghearele roşii - forţa unităţii;
  e) roata - sugerează mijloacele de transport care se deplasează pe arterele rutiere;
  f) turta în tablă de şah, cu carouri alternând roşu-negru - cercetarea şi soluţionarea accidentelor de circulaţie;
  g) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.


  Anexa 7

  (Anexa nr. 75 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
  Însemnul heraldic al Direcţiei de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut în tablă de şah, cu carouri alternând roşu şi negru, pe opt coloane şi zece rânduri, cu un grifon de argint, armat şi limbat roşu, având deasupra trei bezanţi de acelaşi metal, poziţionaţi în şef.
  În exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond roşu, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR * I.G.P.R.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) tabla de şah, cu carouri alternând roşu şi negru - investigare;
  b) grifon - forţa cu viteza; capacitatea de a surmonta obstacolele, de a învinge dificultăţile;
  c) limba şi ghearele roşii - forţa unităţii;
  d) bezanţii de argint - banii;
  e) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.


  Anexa 8

  (Anexa nr. 76 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECŢIA ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE
  Însemnul heraldic al Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă roşie, cu filiere de argint, încărcată cu o grenadă aprinsă, de asemenea, de argint şi cu două pistoale de acelaşi metal, având în cartierul superior din stânga o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul inferior din dreapta un copac smuls, de acelaşi metal.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE * I. G. P. R.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) banda - apărare, protecţie, ordine;
  b) copacul smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;
  c) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii de a-şi desfăşura activitatea în limitele legii;
  d) pistolul şi grenada aprinsă - arme vorbitoare care fac referire la denumirea unităţii, la activităţile de prevenire, descoperire şi constatare a infracţiunilor la regimul armelor, muniţiilor, materialelor explozive, substanţelor şi produselor toxice, de autorizare a persoanelor fizice şi juridice pentru a deţine arme şi muniţii, de avizare în vederea obţinerii licenţelor de import-export de arme şi muniţii, materii explozive şi spray-uri iritant-lacrimogene;
  e) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.


  Anexa 9

  (Anexa nr. 77 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECŢIA DE INVESTIGAŢII CRIMINALE
  Însemnul heraldic al Direcţiei de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române este compus dintr-un scut despicat şi tăiat la dextra: 1) o tablă de şah, cu carouri alternând roşu-negru, pe opt coloane şi nouă rânduri; 2) pe aur, o balanţă albastră, cu talgerele în echilibru; 3) pe albastru, un leu rampant, de aur, aprins şi armat roşu, ţinând cu labele anterioare un stejar smuls, natural, verde, cu ghinde de acelaşi metal.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA DE INVESTIGAŢII CRIMINALE * I.G.P.R.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) tabla de şah, cu carouri alternând roşu-negru - investigare şi cercetare penală împotriva autorilor de infracţiuni din competenţa unităţii; acţiuni operative în vederea combaterii unor infracţiuni;
  b) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  c) leul de aur - putere, autoritate, forţă, curaj, inteligenţă, energie în serviciul binelui;
  d) ochii şi ghearele roşii - forţa unităţii;
  e) stejar smuls - soliditate; merit obţinut; rădăcinile - colaborare cu unităţi, cu structuri ale M.A.I. sau cu alte instituţii; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;
  f) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.


  Anexa 10

  (Anexa nr. 78 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECŢIA OPERAŢIUNI SPECIALE
  Emblema Direcţiei operaţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe albastru, o acvilă de argint, cu ciocul şi ghearele roşii, în poziţie de atac, ţinând în gheare un triunghi vidat (delta), de acelaşi metal.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA OPERAŢIUNI SPECIALE * POLIŢIA ROMÂNĂ
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) acvila de argint - comunicarea, înţelepciunea, forţa şi tenacitatea, autoritatea şi puterea; misiunea de observaţie;
  b) ciocul şi ghearele roşii - forţa unităţii;
  c) triunghiul - putere, stabilitate, legătura dintre om, tehnologie şi mediu.


  Anexa 11

  (Anexa nr. 79 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECŢIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE
  Emblema Direcţiei de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: globul pământesc ieşind, redat doar partea superioară, albastru, cu marginea, o linie de latitudine, concavă, intersectată de trei meridiane, toate de argint, pe care stă o acvilă, de asemenea, albastră, cu linii de contur argintii, redată din profil, cu aripile deschise, cea stângă spre dreapta, cea dreaptă spre stânga, şi cu coada desfăşurată în evantai.
  În exergă, între un cerc liniar de argint, la interior, şi un alt cerc înconjurat de cinci coroane deschise, cu câte trei fleuroane, dispuse în stea, toate de acelaşi metal, la exterior, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, albe: * DIRECŢIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE * I.G.P.R.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) acvila pe globul pământesc - comunicarea, înţelepciunea, forţa şi tenacitatea, autoritatea şi puterea; misiunea de observaţie specifică a unităţii la nivel global;
  b) coroana deschisă - perfecţiune;
  c) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.


  Anexa 12

  (Anexa nr. 80 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSTITUTUL DE CRIMINALISTICĂ
  Emblema Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: în centru, o oglindă rotundă, de argint, cu marginea verde, plasată pe mijlocul unei diafragme de aparat de fotografiat, închisă două trepte, realizată din mai multe lamele metalice, în jurul căreia, pe aur, este aşezat genomul uman roşu. Compoziţia broşează, în câmp albastru, pe un atom de aur, din care se vede doar o parte din învelişul electronic alcătuit din trei electroni aşezaţi pe orbite electronice. În jur, o amprentă papilară de argint, poziţionată circular.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSTITUTUL DE CRIMINALISTICĂ * FORENSIC SCIENCE INSTITUTE.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) oglinda de argint, cu marginea verde - instruirea personalului în scopul perfecţionării metodelor şi a mijloacelor proprii de muncă; realizarea de materiale documentare destinate pregătirii studenţilor, elevilor şi cursanţilor din şcolile Ministerului Administraţiei şi Internelor; activitatea unităţii de standardizare a metodelor de lucru criminalistice pentru toate laboratoarele din subordine, conform normelor şi standardelor internaţionale;
  b) diafragma - dispozitiv al aparatelor fotografice cu ajutorul cărora se efectuează cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor şi al evenimentelor date în competenţa poliţiei, precum şi expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice în laboratoarele proprii, în scopul aflării adevărului în cauzele penale, dispuse conform legii;
  c) genomul uman - efectuarea de către Laboratorul de expertize genetice din unitate de analize prin metode genetice a urmelor biologice de natură umană, ridicate de la locul faptei pentru persoana care le-a creat, în scopul identificării rapide a autorilor infracţiunilor;
  d) atomul - activitatea Serviciului de expertize fizico-chimice, care are ca obiectiv identificarea substanţelor, descifrarea formulei chimice a compusului necunoscut;
  e) amprenta papilară - dactiloscopia - ramură importantă a criminalisticii al cărei obiect de activitate constă în examinarea şi clasificarea desenelor papilare în vederea identificării persoanelor;
  f) cercurile - unitatea şi colaborarea între lucrătorii din unitate; baza de date şi colecţii criminalistice.


  Anexa 13

  (Anexa nr. 81 la Ordinul nr. 490/2008)
  SERVICIUL PENTRU INTERVENŢII ŞI ACŢIUNI SPECIALE
  Emblema Serviciului pentru intervenţii şi acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: pe fond negru, o întâlnire de lup fioros, de argint, cu limba roşie, ochii aurii, pupilele negre; dedesubt, două săbii de argint, cu vârfurile puţin curbate spre interior şi orientate în sus, având mânere duble, delimitate de câte şase inele puţin mai late, dispuse de trei ori câte două, totul de aur, şi care se încrucişează, în partea de jos, în săritoare.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond negru, în partea de sus sunt literele S.I.A.S., de aur, iar în cea de jos deviza * CURAJ LEGE ONOARE*, scrisă cu litere de acelaşi metal, pe o eşarfă albă.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) spadele - justiţie; putere; capacitatea de a separa vinovăţia de inocenţă;
  b) capul de lup de argint - capacitatea de a fi cunoscut; ameninţare; curaj, loialitate, vigilenţă;
  c) literele S.I.A.S. - sigla Serviciului pentru intervenţii şi acţiuni speciale;
  d) deviza CURAJ LEGE ONOARE îmbogăţeşte compoziţia heraldică şi scoate în evidenţă scopul unităţii.


  Anexa 14

  (Anexa nr. 82 la Ordinul nr. 490/2008)
  UNITATEA CENTRALĂ DE ANALIZĂ A INFORMAŢIILOR
  Însemnul heraldic al Unităţii centrale de analiză a informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: un scut albastru, cu un inel de argint, având în interior un caduceu de acelaşi metal.
  În exergă, între două cercuri liniare de aur, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * UNITATEA CENTRALĂ DE ANALIZĂ A INFORMAŢIILOR * I.G.P.R.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) inelul - unitatea şi colaborarea în sânul unităţii; baza de date;
  b) caduceul de argint - reputaţia virtuţilor reale;
  c) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.


  Anexa 15

  (Anexa nr. 83 la Ordinul nr. 490/2008)
  SERVICIUL SPECIAL DE INTERVENŢIE RAPIDĂ
  Însemnul heraldic al Serviciului special de intervenţie rapidă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti se prezintă după cum urmează: scut albastru, încărcat cu cap de lup fioros, smuls, de argint, limbat şi aprins roşu, aflat deasupra unei spade de argint, înzestrate de aur, care se încrucişează, în săritoare, cu un fulger de argint; în cantoanele şefului, două ace de ceasornic argintii.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * SERVICIUL SPECIAL DE INTERVENŢIE RAPIDĂ * POLIŢIA CAPITALEI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) capul de lup de argint - capacitatea de a fi cunoscut; ameninţare; curaj, loialitate, vigilenţă;
  b) limba şi ochii roşii - forţa serviciului;
  c) acele de ceasornic - executarea de planuri militare;
  d) spada - justiţia; capacitatea de a separa vinovăţia de inocenţă;
  e) fulgerul - putere, valoare, iscusinţă în expediţiile militare; capacitatea de a acţiona cu rapiditate.


  Anexa 16

  (Anexa nr. 84 la Ordinul nr. 490/2008)
  SERVICIUL OMORURI
  Însemnul heraldic al Serviciului omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti se prezintă după cum urmează: scut despicat, având cartierul 1, din dreapta, pe argint, un chiparos natural, smuls, iar în cartierul 2, din stânga, o tablă de şah, cu pătrate care alternează roşu şi negru, pe două coloane şi cinci rânduri, peste care broşează un şarpe de argint. Scutul, aşezat cu vârful pe două ramuri de stejar, cu ghinde, de aur, care se încrucişează în săritoare, în partea de jos, are ca suporţi doi lei de aur, limbaţi, aprinşi şi armaţi roşu, afrontaţi, susţinând cu labele anterioare scutul, cu cele posterioare stând pe aceleaşi ramuri.
  În exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond roşu, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * SERVICIUL OMORURI * DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) chiparosul - moartea şi accidente mortale; rădăcinile - colaborarea cu alte instituţii, unităţi, structuri;
  b) tabla de şah, cu pătrate care alternează roşu şi negru - investigarea;
  c) şarpele de argint - discreţie şi prudenţă; muncă glorioasă, dar dificilă;
  d) leii de aur - luptători prudenţi, întâmpinaţi cu onoruri; putere, autoritate, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui;
  e) ochii, limbile şi ghearele roşii - forţa serviciului;
  f) ramurile de stejar - putere, soliditate; merit obţinut.


  Anexa 17

  (Anexa nr. 85 la Ordinul nr. 490/2008)
  CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI GIURGIU
  Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Personalului Giurgiu din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, albastru, având în centru două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare, în şef o carte deschisă, de argint, iar în vârf o ancoră, de asemenea, de argint, încărcată, în partea de jos, cu o oglindă rotundă, de acelaşi metal, cu marginea verde.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI GIURGIU * I. G. P. R.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) securile consulare române - element preluat din stema I.G.P.R.; evocă atribuţiile unităţii în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  b) cartea deschisă - învăţământ, cultură, individualizând menirea unităţii;
  c) ancora - speranţă, fermitate; reprezintă potenţialul centrului de a pregăti personalul de pe navele aparţinând diferitelor structuri ale M.A.I.;
  d) oglinda plasată pe ancoră - ilustrează capacitatea centrului de a instrui personalul încadrat pe mijloacele de mobilitate navală din dotarea Poliţiei Române;
  e) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.


  Anexa 18

  (Anexa nr. 86 la Ordinul nr. 490/2008)
  CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR TIMIŞOARA
  Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor Timişoara din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut tăiat, având în cartierul superior, pe albastru, o carte deschisă, de argint, iar în cel inferior, pe argint, o oglindă rotundă, de acelaşi metal, cu bordura verde. Scutul este timbrat de un coif de argint, cu viziera coborâtă, ornat cu panaş roşu, aşezat trei sferturi la dreapta.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR * TIMIŞOARA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) cartea de argint - ştiinţă, învăţământ, individualizând menirea unităţii;
  b) oglinda de argint, cu bordură verde - instruirea cursanţilor;
  c) coiful cu panaş - protecţie, invulnerabilitate.


  Anexa 19

  (Anexa nr. 87 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, o poartă de cetate, arcuită, de argint, rostuită negru, cu două turnuri crenelate; 3) pe verde, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * ALBA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) poarta de cetate - element preluat din stema judeţului Alba, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 20

  (Anexa nr. 88 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ARAD
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, o cetate de argint, rostuită negru, cu trei turnuri, cu acoperiş conic şi având o poartă deschisă, neagră; 3) pe verde, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * ARAD.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) cetatea cu trei turnuri - element preluat din stema judeţului Arad, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 21

  (Anexa nr. 89 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă: 1) pe albastru, un trunchi de copac smuls, de argint, ieşind din partea de jos a unei coroane deschise, cu cinci fleuroane, de aur, împodobită cu pietre preţioase; 2) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 3) pe verde, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * BRAŞOV.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) coroana şi trunchiul de copac smuls - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Braşov, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 22

  (Anexa nr. 90 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRĂILA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, două securi consulare române, naturale, încrucişate
  în săritoare; 3) pe albastru, o navă cu pânze, de argint, dotată la pupa şi în vârfurile celor două catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri de acelaşi metal.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * BRĂILA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) nava plutind pe valuri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Brăila, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 23

  (Anexa nr. 91 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe albastru, o biserică de argint, redată din profil, având pe acoperiş o acvilă cruciată de aur, cu aripile desfăcute, flancată de două globuri, terminate în cruce, de acelaşi metal.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * BUZĂU.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) biserica cu acvila - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Buzău, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 24

  (Anexa nr. 92 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, despicat şi semităiat la dextra: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe albastru, un legionar român, redat în picioare şi din faţă, ţinând în mâna dreaptă scutul cu iniţialele VRR, iar cu mâna stângă sprijină suliţa aşezată în pal, totul de argint.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * CARAŞ-SEVERIN.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) legionarul român cu scut şi suliţă - elemente preluate din vechea stemă a judeţului Caraş-Severin, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 25

  (Anexa nr. 93 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN COVASNA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, un dextroşer împlătoşat, de argint, ţinând o spadă, de asemenea, de argint, înzestrată de aur, poziţionată în bară, în care este înfiptă o inimă roşie; 3) pe verde, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * COVASNA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) dextroşerul cu spada - elemente preluate din stema judeţului Covasna, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 26

  (Anexa nr. 94 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SATU MARE
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe albastru, un copac smuls, de argint; 4) pe roşu, un turn de cetate, cu patru creneluri, de argint, rostuit negru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * SATU MARE.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) arborele smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;
  d) turnul - protecţie, apărare;
  e) copacul smuls şi turnul de cetate - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Satu Mare, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 27

  (Anexa nr. 95 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat şi despicat în şef: 1) pe albastru, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe roşu, un leu de aur, aprins roşu, ţinând în laba dreaptă anterioară o sabie, cu vârful lat, de argint, înzestrată de aur, poziţionată în bară, născând dintr-un zid, crenelat din patru piese, de acelaşi metal şi rostuit negru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * TIMIŞ.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) leul cu sabia, zidul crenelat - elemente preluate de la stema judeţului Timiş, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 28

  (Anexa nr. 96 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VRANCEA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe argint, un fund de butoi natural, înconjurat de cinci ciorchini de struguri albaştri, poziţionaţi în stea, intercalaţi de cinci frunze verzi.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * VRANCEA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
  b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
  c) butoiul şi ciorchinii de struguri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Vrancea, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 29

  (Anexa nr. 97 la Ordinul nr. 490/2008)
  BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A INSPECTORATULUI GENERAL
  AL JANDARMERIEI ROMÂNE
  Însemnul heraldic al Bazei de administrare şi deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut tăiat, având în partea superioară, pe argint, o acvilă roşie, iar în partea inferioară, pe albastru, un inel de argint care are în interior o grenadă aprinsă de acelaşi metal.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A INSPECTORATULUI GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) acvila roşie - forţa şi curajul de a apăra valorile;
  b) inelul de argint - unitatea şi colaborarea în sânul unităţii; baza de administrare;
  c) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.


  Anexa 30

  (Anexa nr. 98 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ARGEŞ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, o acvilă de aur, cu aripile semideschise şi coborâte, gata să-şi ia zborul de pe un munte verde, cu trei vârfuri.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * ARGEŞ.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) acvila şi muntele verde - elemente preluate din stema judeţului Argeş, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 31

  (Anexa nr. 99 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BOTOŞANI
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat în săritoare: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe argint, o coasă albastră; 3) pe argint, un rac roşu; 4) pe albastru, trei stele cu câte şase raze, de argint, poziţionate 1:2.
  În partea inferioară, sub acvilă deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BOTOŞANI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) coasa, racul şi cele trei stele - elemente preluate din stema judeţului Botoşani, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 32

  (Anexa nr. 100 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BRĂILA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, o navă cu pânze, de argint, dotată la pupa şi în vârfurile celor două catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri, de acelaşi metal.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BRĂILA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) nava plutind pe valuri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Brăila, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 33

  (Anexa nr. 101 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN CONSTANŢA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: 1) pe verde, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, un far de argint, rostuit negru, luminat de aur, ieşind din valuri de argint şi flancat, în partea de sus, de două stele de aur; 3) pe albastru, o corabie neagră, cu pânze de argint, dotată la pupa şi în vârfurile celor două catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri, de acelaşi metal.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * CONSTANŢA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) farul, stelele şi corabia pe valuri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Constanţa, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 34

  (Anexa nr. 102 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN GALAŢI
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roşu, o ancoră de aur.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * GALAŢI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) ancora - element preluat din stema judeţului Galaţi, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 35

  (Anexa nr. 103 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, un corb negru ţinând în cioc un inel de aur, cu piatră roşie şi stând pe o ramură de stejar verde, cu ghinde de aur şi poziţionată în bandă.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * HUNEDOARA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar -- forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) corbul cu inel în cioc şi ramura de stejar - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Hunedoara, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 36

  (Anexa nr. 104 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN MARAMUREŞ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, un cap de bour de argint, având o stea de aur între coarne; 3) pe portocaliu, un munte de argint, cu o intrare de mină ajurată negru, pe vârful căruia stă o capră neagră.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * MARAMUREŞ.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) capul de bour cu stea între coarne, muntele şi capra neagră - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Maramureş, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 37

  (Anexa nr. 105 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN MEHEDINŢI
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roşu, o albină de aur.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * MEHEDINŢI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) albina - element preluat de la vechea stemă a judeţului Mehedinţi, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 38

  (Anexa nr. 106 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PRAHOVA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tripartit în furcă răsturnată: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, o carte deschisă de argint; 3) pe argint, un munte verde, pe vârful căruia stă o capră neagră.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * PRAHOVA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) muntele, capra neagră şi cartea - elemente preluate din stema judeţului Prahova, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 39

  (Anexa nr. 107 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SATU MARE
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, un ciorchine de strugure de aur, cu trei frunze verzi; 3) pe verde, un turn de argint, rostuit negru, cu şase creneluri, trei ferestre ajurate negru, dispuse 2:1, şi o poartă ajurată de aceeaşi culoare.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * SATU MARE.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) turnul şi strugurele - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Satu Mare, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 40

  (Anexa nr. 108 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VÂLCEA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat şi despicat în şef: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe argint, un copac natural, smuls, cu fructe de aur; 3) pe roşu, o fântână tradiţională, de aur, flancată, în partea dreaptă, de un bărbat, purtând haine şi căciulă pe cap, de argint, ţinând, cu ambele mâini, frâul unui cal cabrat, de acelaşi metal, aflat în partea stângă.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * VÂLCEA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
  d) copac smuls: rădăcinile - colaborarea cu alte unităţi; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;
  e) fântâna flancată de om şi de cal, precum şi copacul - elemente preluate din stema judeţului Vâlcea, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 41

  (Anexa nr. 109 la Ordinul nr. 490/2008)
  UNITATEA SPECIALĂ 76 JANDARMI
  PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢII FINANCIAR BANCARE
  Însemnul heraldic al Unităţii Speciale 76 Jandarmi Pază şi Protecţie Instituţii Financiar Bancare din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă roşie, cu filiere de aur, încărcată cu trei bezanţi de argint, având în cartierul stâng superior o spadă de argint, înzestrată de aur, poziţionată în pal şi cu vârful în jos, iar în cartierul drept inferior o grenadă aprinsă, de argint.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * UNITATEA SPECIALĂ 76 JANDARMI * PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢII FINANCIAR BANCARE.
  Drapelul distinctiv al Unităţii Speciale 76 Jandarmi Pază şi Protecţie Instituţii Financiar Bancare va avea culoare albă, cu lungimea flamurei egală cu 1,5 din lăţime. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) banda - apărare, protecţie; ordine;
  b) bezanţi - monede;
  c) spada - dârzenie, victorie; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă;
  d) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.


  Anexa 42

  (Anexa nr. 110 la Ordinul nr. 490/2008)
  GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ "MATEI BASARAB" PLOIEŞTI
  Însemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă de argint, încărcată cu trei stele roşii, având în cartierul din partea stângă superioară un leu de aur, cu coada ridicată, limbat, aprins şi armat roşu, iar în cartierul din partea dreaptă inferioară o grenadă aprinsă, de asemenea, de argint.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ * "MATEI BASARAB" PLOIEŞTI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) banda - apărare, protecţie, ordine;
  b) stelele roşii - oamenii;
  c) leul de aur - putere, autoritate, forţă, curaj, inteligenţă, energie în serviciul binelui;
  d) limba, ochii şi ghearele roşii - forţa unităţii;
  e) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.


  Anexa 43

  (Anexa nr. 111 la Ordinul nr. 490/2008)
  ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI FĂLTICENI
  Însemnul heraldic al Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, o carte deschisă de argint; 2) pe albastru, o grenadă aprinsă, de asemenea, de argint; 3) pe verde, o oglindă rotundă de argint, cu bordura de acelaşi metal.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI * FĂLTICENI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) cartea - ştiinţă, învăţământ, individualizând menirea unităţii;
  b) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară;
  c) oglinda de argint - instruirea personalului în scopul perfecţionării metodelor şi a mijloacelor proprii de muncă.


  Anexa 44

  (Anexa nr. 112 la Ordinul nr. 490/2008)
  CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI GHEORGHENI
  Însemnul heraldic al Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut scartelat, având în cartierul 1, pe roşu, o carte deschisă de argint, în 2, pe albastru, un leu rampant de aur, armat roşu, ţinând în laba dreaptă anterioară un pumnal de argint, înzestrat de aur, aşezat în bară, cu vârful în sus, în 3, pe albastru, o grenadă aprinsă, de argint, iar în 4, pe roşu, un copac smuls, de acelaşi metal.
  În partea inferioară, sub scut, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI * GHEORGHENI.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) cartea - ştiinţă, cultură, învăţământ, individualizând menirea unităţii;
  b) leul de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui;
  c) pumnalul - justiţie şi onoare militară;
  d) ghearele şi dinţii roşii - forţa unităţii;
  e) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară;
  f) copacul smuls: rădăcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe.


  Anexa 45

  (Anexa nr. 113 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "SEMENIC"
  AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Semenic" al judeţului Caraş-Severin din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond negru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe albastru, un legionar român, redat în picioare şi din faţă, ţinând în mâna dreaptă scutul cu iniţialele VRR, iar cu mâna stângă sprijină suliţa aşezată în pal, totul de acelaşi metal; 3) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "SEMENIC" AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României;
  c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritatea veche;
  d) legionarul român cu scut şi suliţă - elemente preluate din stema judeţului Caraş-Severin, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea;
  e) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă.


  Anexa 46

  (Anexa nr. 114 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "ŞERBAN CANTACUZINO"
  AL JUDEŢULUI PRAHOVA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond negru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei se află un scut despicat şi semităiat la dextra: 1) pe roşu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, o sondă de argint de tip turlă.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "ŞERBAN CANTACUZINO" AL JUDEŢULUI PRAHOVA.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României;
  c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritatea veche;
  d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
  e) sonda - element preluat din stema judeţului Prahova, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
  -------