HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 9 noiembrie 2000
privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Bicapa" - S.A. Tarnaveni, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 21 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 4^1 alin. (2) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se mandatează Fondul Proprietăţii de Stat sa implementeze strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Bicapa" - S.A. Tarnaveni, respectiv vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, deţinut de Fondul Proprietăţii de Stat în proporţie de 96,524% din capitalul social, către un investitor strategic/consortiu de investitori, prin metoda de negociere.


  Articolul 2

  Se aprobă eşalonarea la plata a obligaţiilor bugetare restante şi scutirea de la plata penalitatilor şi/sau a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare de către creditorii bugetari, conform legii, pentru Societatea Comercială "Bicapa" - S.A. Tarnaveni, în vederea sporirii atractivităţii societăţii comerciale la privatizare.


  Articolul 3

  Ministerul Industriei şi Comerţului, prin reprezentantul sau în Adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, va lua măsuri privind eşalonarea datoriilor şi penalitatilor pentru plata gazului metan, datorate de Societatea Comercială "Bicapa" - S.A. Tarnaveni Societăţii Comerciale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, în vederea sporirii atractivităţii societăţii comerciale la privatizare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Dezvoltare Regionala,
  Mihai David
  p. Ministrul finanţelor,
  Sebastian Vladescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul industriei şi comerţului,
  Constantin Isbasoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul funcţiei publice,
  Marian Parjol,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Liviu Lucian Albu
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  p. Preşedintele Consiliului
  de administraţie
  al Fondului Proprietăţii de Stat,
  Victor Eros
  --------------