LEGE nr. 359 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 27 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 24, alineatul (1) al articolului 93 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 93
  (1) Finanțarea acordării asistenței medicale publice de urgență se face prin bugetul Ministerului Sănătății de la bugetul de stat și din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, din donații și sponsorizări, precum și din alte surse prevăzute prin lege.
  2. La articolul I, punctul 37 se abrogă.3. La articolul I, punctul 44 se abrogă.4. La articolul I punctul 90, alineatul (8) al articolului 823 se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Inspecțiile prevăzute la alin. (1^7) lit. d) pot fi de asemenea efectuate la cererea unui stat membru al Uniunii Europene, a Comisiei Europene sau a Agenției Europene a Medicamentului.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

  București, 18 decembrie 2013.
  Nr. 359.
  ---