ORDIN nr. 8/C din 6 ianuarie 2011
pentru aprobarea Metodologiei de inspecţie a activităţii serviciilor de probaţiune
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2011  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 122.856 din 28 decembrie 2010 referitor la proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Metodologiei de inspecţie a activităţii serviciilor de probaţiune,
  având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, precum şi dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de inspecţie a activităţii serviciilor de probaţiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.


  Articolul 3

  Direcţia de probaţiune, Direcţia financiar-contabilă, curţile de apel, tribunalele şi serviciile de probaţiune vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul justiţiei,
  Lidia Barac,
  secretar de stat
  Bucureşti, 6 ianuarie 2011.
  Nr. 8/C.


  Anexă

  METODOLOGIE 06/01/2011