ORDIN nr. 980 din 8 iulie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 19 iulie 2005
  În temeiul art. 3 alin. (1) pct. 20 și art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ordonatorii principali de credite vor efectua evaluarea și selecția obiectivelor de investiții publice în vederea includerii acestora în Programul de investiții publice, în baza normelor metodologice prevăzute la art. 1, începând cu anul bugetar 2006.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu

  București, 8 iulie 2005.
  Nr. 980.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice