HOTĂRÂRE nr. 424 din 25 aprilie 2001
privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 4 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu luna următoare publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, valoarea de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 8.000.000 lei.


  Articolul 2

  Mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 5.000.000 lei şi 8.000.000 lei, existente în patrimoniul agenţilor economici la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi înregistrate în evidenţa contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, până la amortizarea lor integrală conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.035/1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 16 decembrie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  -----------