ORDIN nr. 679 din 19 iunie 2017pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuților din România
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 28 iunie 2017
  Văzând Referatul comun de aprobare nr. FB 5.785/2017 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică și al Centrului de resurse umane în sănătate publică, din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România,
  în temeiul art. 7 alin. (4) Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  București, 19 iunie 2017.
  Nr. 679.

  Anexă

  STATUT din 19 iunie 2017

  ----