HOTĂRÂRE nr. 384 din 11 aprilie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 17 din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Ministru de interne,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat


  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care
  lucrează în străinătate