HOTĂRÂRE nr. 991 din 2 august 2006
privind modificarea alin. (2) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 4 august 2006



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Alineatul (2) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 august 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică tuturor autorităţilor publice centrale şi locale."


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.903/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor şi a proiectelor componente ale planului sectorial de cercetare-dezvoltare finanţat din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.145 din 3 decembrie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mihail Hărdău
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Bucureşti, 2 august 2006.
  Nr. 991.
  __________