HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 17 decembrie 2015
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015  În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

  judecător Marius Badea Tudose

  Bucureşti, 17 decembrie 2015.
  Nr. 1.375.

  Anexă

  REGULAMENT 17/12/2015